Latviski По русский In English


Cena: 344.80EUR

Eco-Fresh 07 - iebūvējams sienā gaisa apmaiņas iekārta ar siltuma reģenerāciju ar joniz, Co, H sensoru, palielinātu jaudu un tālvadības pulti

Eco-Fresh 07 - iebūvējams sienā gaisa apmaiņas iekārta ar siltuma reģenerāciju+jonizēšanu+Co un mitruma sensoru ar palielinātu jaudu un tālvadības pulti

Par ECO-FRESH 07

Tā kā ventilācijai jaunbūvēs vai renovējot vecākas ēkas netiek pievērsta pastiprināta uzmanība, nereti telpā veidojas bezgaiss, (it īpaši to var pamanīt no rītiem, kad ir nedaudz apgrūtinātāka elpšana cau degunu), mitrums un pelējums, vai sliktais gaiss netiek pietiekami apmainīts pret svaigu, vai personām, kas uzturas šādās telpās izveidojas dažādas alerģijas vai elpošanas apgrūtinājumi.

ECO-FRESH 07 rūpējas tieši par visām iepriekšminētajām problēmām, lai novērstu to veidošanos, it īpaši mitruma, pelējuma un iespējamu alerģiju.

ECO-FRESH 07 ir sienas rekuperators dzīvoklim, privātmājai, vasarnīcai, ofisam vai citai telpai. 
Tas ir paredzēts svaiga gaisa nodrošināšanai telpās, mitruma un pelējuma sēnīšu likvidēšanai, nodrošinot dezinficētu gaisu astmas un alerģiju slimniekiem. Iekārta ir izgatavota īpaši  kompakta, lai aizņemtu pēc iespējas mazāku platību jūsu būvē un lai darbotos ar lielāko iespējamo efektivitāti.

Tā ir aprīkota ar keramikas siltummaini, kas ļoti labi sevī uzņem un tālāk spēj atdot siltumenerģiju. Siltummaiņa centrā ir iestrādāts elektriskais sildelements, kas vajadzības gadījumā piesilda ienākošo gaisu (ja tas ir zem +17*C), lai telpā netiktu ievadīts auksts gaiss. Abās siltummaiņa pusēs ir uzstādīti aksiālie ventilatori ar gaisa ražību līdz 120m3/h (46W), kur katrs no tiem nodrošina gaisa plūsmu vēlamajā virzienā (gaisa pieplūde vai nosūce), kuru iespējams regulēt ar 5 ātrumiem.

Darbinot iekārtu siltuma reģenerācijas (rekuperacijas) režīmā, tā automātiski pārslēdz plūsmas virzienus ik pēc 90 sekundēm, tādējādi nodrošinot telpā svaigu gaisu noteiktajā laika periodā. Sakomplektējot visas iepriekšminētās detaļas kopā, iekārtas siltuma reģenerācija pārsniedz 90%, līdz ar to, iekārtu var uzskatīt par augstākās klases rekuperācijas iekārtu. Papildus tam visam, iekārta ir aprīkota ar filtriem, kas pievadāmo gaisu attīra no putekļiem, smiltīm, mikrobiem un smakām. Pirms gaisa pievadīšanas pašā telpā, tas tiek jonizēts (attīrīts no baktērijām).

Viss, kas nepieciešams iekārtas uzstādīšanai ir izurbt sienā attiecīgā izmēra caurumu, piestiprināt fasādes un iekšējo restīti, un nodrošināt strāvas padevi. Tā kā iekārta jau ir ieprogrammēta, jums nevajadzēs tai nepārtraukti sekot līdzi. Protams, ir iespējams arī pašam regulēt visas iekārtas darbības. Platība, ko iekārta aizņems Jūsu telpā būs 210mm apaļa restīte un pievadāmais kabelis. Uz ārsienas restīte aizņems nieka 190x200mm. Minimālais sienas biezums 320mm. Korpusu iespējams pagarināt līdz ~500mm.

Sienas rekuperatora Eco-Fresh 07 komponentes:
1. Āra aizsargreste. Pasargā sistēmu no mitruma, pat ļoti spēcīga lietus laikā.
Sastāv no āra nojumītes un gaisa caurplūdes restītes.
2. Izbīdāms gaisavads. Ļauj regulēt gaisavada garumu, attiecībā no sienas
biezuma. Minimālais sienas biezums – 320mm.
3. Nosūces ventilators. Aprīkots ar 5 ātrumiem slodzes regulēšanai no 30m3/h
nakts režīmā, līdz 120m3/h dienas režīmā.
4. Filtrs.
-Aktīvās ogles filtrs. Nodrošina tīru gaisu pat stipri piesārņotās zonās. Attīra gaisu no smakām, putekļiem, baktērijām, sodrēja, auto izplūdgāzēm u.c.
-Smailkais filtrs. Lieto ļoti putekļainās zonās.
5. Siltummainis. Nodrošina ievērojamu siltuma zudumu samazinājumu ventilēšanas laikā.

6. Sildītājs 500W. Ekonomisks, paredzēts mainīgām darbībām. Nodrošina
ieplūstošā gaisa temperatūru +23*C līmenī.
7. Pieplūdes ventilators. Aprīkots ar 5 ātrumiem slodzes regulēšanai no 30m3/h nakts režīmā, līdz 120m3/h dienas režīmā. Nodrošina svaiga ārgaisa pieplūdi iekštelpām.
8. Vadības bloks.

8.1. Termiskais drošinātājs, kas pasargā sistēmu no pārkaršanas.
8.2. Termostats, kontrolē sildītāju un nodrošina ieplūstošā gaisa temperatūru +23*C.
8.3. Hidrostats, kas kontrolē mitruma līmeni, uzturot to zem 70%.
8.4. Jonizētājs, kas piepilda gaisu ar negatīvajiem joniem. Atbrīvo gaisu no nepatīkamajiem aromātiem, iznīcina nelabvēlīgos mikroorganismus, pasargā no pelējuma rašanās.
9. Dekoratīvā restīte. Aizņem minimālu iekštelpas platību. Dažādu krāsu izpildījums

Tālvadības pults funkcijas (Fig. 1):

Start/Stop - iesēgt/izslēgt iekārtu.

AIR FLOW (gaisa apmaiņa)
Režīms ar atgriezenisku ventilāciju ar termiskās enerģijas atjaunošanu. Sistēma ieņem svaigu āra gaisu iekštelpā un atbrīvojas no piesārņotā iekštelpas gaisa. Tiek veikta siltuma atjaunošana – izejošā gaisa siltums tiek saglabāts. Siltais gaiss, kas tiek izvadīts caur siltummaini, atdod siltumu ienākošajam gaisam. Šis process nodrošina ievērojamu siltuma zudumu samazinājumu gada aukstajos periodos. Vasaras laikā šis process darbojas pretēji, karstais ienākošais gaiss tiek atdzesēts ar iekštelpu gaisu, kas ir vēsāks. Siltummainī tiek iegūta vairāk kā 90% siltuma reģenerācija.

AIR FLOW (gaisa pieplūdes režīms)
Sistēma nepārtraukti piegādā telpai svaigu ārgaisu.

AIR FLOW (gaisa izplūdes režīms)
Turot taustiņu 10sekundes, sistēma uzsāk darbību nosūces režīmā.

SLEEP (miega režīms)
Šajā režīmā, pie izslēgta telpas apgaismojuma, sistēma izslēdzas automātiski. Pie gaismas ieslēgšanas, sistēma, divu stundu laikā, darbosies iepriekšējā režīmā.

STANDBY (darba gatavības režīms)
Šis režīms aptur sildītāju, ventilatoru un jonizētāju, atstājot sistēmu darba gatavībā.Hidrostats darbojas nepātraukti, uzturot mitruma līmeni līdz 70%. Ja mitruma līmenis pārsniedz 70%, ventilators un jonizētājs automātiski ieslēdzas un turpina savu darbību 10 minūtes pēc pieļaujamā mitruma līmeņa sasniegšanas.

FAN SPEED (ventilatora ātrums)
Iespēja iestatīt ventilatora darbību ar 5 ātrumu palīdzību, kur pirmais ātrums paredzēts nakts (klusajam) režīmam ar 30m3/h, un piektais ātrums - dienas režīmam līdz 120m3/h.

ON/OFF – ieslēgt/izslēgt hidrostatu.
ON/OFF – ieslēgt/izslēgt jonizētāju.
ON/OFF – ieslēdz/izslēgt ienākošā gaisa uzsildi.

GAISMAS DIODES (secīgi: zaļa, sarkana, zila, oranža)

Zaļa diode
-Smailkais filtrs. Lieto ļoti putekļainās zonās. * Izslēgta – sistēma nedarbojas, vai darbojas AIR FLOW režīmā;
* Ieslēgta – sistēma ir AIR FLOW (gaisa apmaiņa) režīmā;
* Mirgo – sistēma ir AIR FLOW (gaisa pieplūdes režīms) režīmā.

Sarkana diode
* Izslēgta – sildītājs ir izslēgts;
* Ieslēgta – darbojas gaisa uzsildīšanas režīmā. Sildītājs nedarbojas, ja ienākošā gaisa temperatūra ir virs +23*C;
* Mirgo – ienākošā gaisa temperatūra ir zem +17*C.

Zila diode
* Izslēgta – jonizētājs ir izslēgts;
* Iesēgta – darbojas jonizētājs.

Oranža diode
* Izslēgta – mitruma sensors ir izslēgts;
* Ieslēgta – sistēma ir mitruma līmņa kontroles režīmā;
* Mirgo – mitruma līmenis ir pārsniedzis 70%.


Opcijas
*STANDBY (darba gatavības režīms) režīmā ir ieslēgtas zaļā, zilā un oranžā diode un sistēma nedarbojas, ja mitruma līmenis ir zem 70%. Ja šis līmenis tiek pārsniegts automātiski darbu sāk jonizētājs un ventilators 3. ātrumā. Sensors kontrolē mitruma līmeni. 10 minūtes pēc ieprogrammētā mitruma līmeņa sasniegšanas (70%) jonizētājs un ventilators izslēdzas.
*Sildītājs var tikt ieslēgts pēc lietotāja vēlmes (sarkanā diode ieslēgta), kuru regulēs mitruma sensors un sildītājs nedarbosies zem 17*C temperatūras. *Lieotājs var izvēlēties ieslēgt/izslēgt sev vēlamās/nevēlamās opcijas.

Garantijas laiks 36 mēneši
Ražotājvalsts : Bulgarija


 Preces cenas ir norādītas EUR ar 21% PVN. Cenas ir informatīva rakstura un var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.